ניהול פיננסי

המערך הפיננסי של NetSuite מספק יכולות פיננסיות מקיפות ומוכחות, אשר משתלבות בפעילות העסקית כגון: תהליכי מלאי, הזמנות, מכירה, שירות ועוד.

המערך הפיננסי מותאם לעבודה במדינות רבות בעולם, ובכלל זה בישראל, ומאפשר ניהול רב חברתי, רב מטבעי, תמיכה בחוקי מיסוי, שפות ודרישות דיווח שונות.

בין היכולות:

העברת פקודות יומן ידנית או בממשק

תשלומים לספקים

תקבולים מלקוחות

דו"ח גיול ספקים

דו"חות מע"מ

ניהול קופות והפקדות לבנק

דו"חות רו"ח ומאזני בוחן

איחוד דו"חות עסקיים

ועוד…

בין התועלות:

בחינה מקיפה ועדכנית של המידע הפיננסי.

כלי בחינה, ניתוח ומצגי נתונים פיננסיים מתקדמים.

איחוד נתוני חברות ב- "לחיצת כפתור".

פשטות וקלות בשלבי ההטמעה והתפעול.

ידידותיות.

תמיכה בהרשאות גישה ומידור.

נגישות.

ועוד…