DOCUSCAN

מוצר אשר מאפשר סריקת מסמכים ישירות לתוך נטסוויט בצורה מהירה, נוחה ויעילה.
ניתן לסרוק מסמכים כלליים וניתן גם לסרוק מסמכים שיקושרו מיידית בצורה אוטומטית לרשומה המופיעה באותו רגע על המסך של נטסוויט.

התקנת המוצר המדובר תשים קץ לבלאגן במסמכים ששמורים בצורה פיסית בתיקיות או מפוזרים על גבי
המחשבים של המשתמשים ומקשים מאוד על מציאתם במקרה הצורך.

בעזרת מוצר זה, כל המסמכים שמורים בצורה מסודרת ומשוייכים לרשומה הרלוונטית מה שמאפשר לשלוף אותם בכל רגע נתון, ע"י כל משתמש שצריך אותם.

כל מה שצריך זה סורק אשר מחובר למחשב וזהו. בלחיצת כפתור המערכת תבצע את הפעולה של הסריקה והעלאת המסמך ישירות לנטסוויט. כל המסמכים נשמרים בענן וניתן לקבוע שמות דינמיים למסמכים לפי סוג הרשומה ששוייכה למסמך.